ΒΙΒΛΙΑ

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - Τόμος 2 - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - Τόμος 2 - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος
Περιεχόμενα: Κεφ. 1: Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη και στάδια-φάσεις της επιστημονικής έρευνας Κεφ....

Τιμή για εσας: 15,00 €

—————

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Τόμος Α - Περιγραφική στατιστική - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Τόμος Α - Περιγραφική στατιστική - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος
Το εγχειρίδιο "Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς" είναι, ουσιαστικά, μια...

Τιμή για εσας: 15,00 €

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ Β - ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Ι.Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ Β - ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Ι.Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Το εγχειρίδιο "Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς" είναι, ουσιαστικά, μια...

Τιμή για εσας: 25,00 €

—————

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Τόμος Γ - Ασκήσεις περιγραφικής στατιστικής - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Τόμος Γ - Ασκήσεις περιγραφικής στατιστικής - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος
Το εγχειρίδιο "Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς" είναι, ουσιαστικά, μια...

Τιμή για εσας: 15,00 €

—————


Επαφή

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου "Ι.Ν. Παρασκευόπουλος"

Μυτιλήνης 8β
Μαρούσι
15126


210.8103444Εκδόσεις
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Υπηρεσίες Ψυχολόγου