Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - Τόμος 1 - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας - Τόμος 1 - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος
  • Προμηθευτής: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου "Ι.Ν. Παρασκευόπουλος"
  • Βάρος: 0.35kg
Κωδικός προϊόντος: AD112
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 14,15 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 15,00 €
Αριθμός διαθέσιμων προϊόντων: 40
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Περιεχόμενα:
Κεφ. 1: Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη και στάδια-φάσεις της επιστημονικής έρευνας
Κεφ. 2: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής και διατύπωσης του ερευνητικού προβλήματος. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Κεφ. 3: Ερευνητικές στρατηγικές: Διερευνητική-περιγραφική, συναφειακή, αιτιώδης ex post facto, πειραματική
Κεφ. 4: Σχέδια πειραματικής έρευνας.

Επαφή

Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου "Ι.Ν. Παρασκευόπουλος"

Μυτιλήνης 8β
Μαρούσι
15126


210.8103444Εκδόσεις
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Υπηρεσίες Ψυχολόγου